Nyt og spændende skoletilbud fra UngVejle

Foto: Vejle Kommune.
dato

Fra august 2024 lancerer UngVejle et nyt skoletilbud, UngX, for elever i 8. og 9. klasse, der har brug for en anderledes skolegang.

Tilbuddet er for elever, der ikke trives i deres nuværende skoletilbud og har brug for en mere praksisrettet hverdag. UngX har kørt som pilotprojekt og bliver et standardtilbud efter sommerferien.

UngX tilbyder et anderledes læringsmiljø, der kan øge elevernes motivation. Undervisningen består af værkstedsundervisning i dansk, engelsk og matematik, suppleret med praktiske forløb på virksomheder. Eleverne får frihed til at gøre, som de vil, og der er mere fokus på processen end det endelige resultat.

UngX henvender sig til elever, der har højt fravær eller er i risiko for at få det. Målet er at give eleverne en bedre fremtid ved at tilpasse undervisningen og forløbet til den enkelte elev.


https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/nyt-og-spaendende-skoletilbud-fra-ungvejle/
Kilde: Vejle Kommune