Ny biodiversitets-skov ved Højen Å

Foto: Vejle Kommune. Skoven ved Højen Å i Vejle Kommune er udnævnt til biodiversitets-skov.
dato

Skoven ved Højen Å i Vejle Kommune er udnævnt til biodiversitets-skov.

Dette indebærer, at nordamerikanske træarter som sitkagran og grandis skal vige pladsen for naturlig bøgeskov med blanding af nordeuropæiske nåletræer.

Skovningsarbejdet vil foregå, når vejret tillader det, og stier, der er blevet opkørt eller oversvømmet, vil blive reetableret.

Denne ændring er en del af en ny skovplan, som Vejle Byråd har vedtaget for kommunens skove. Planen er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening.

Målet er at udvikle skoven til et område med primært hjemmehørende arter for at understøtte biodiversiteten.

De ryddede arealer vil hurtigt blive genbefolket af selvsåede træer og buske som birk, hassel, ahorn, bøg og andre arter.

Der kan også blive plantet hjemmehørende træer og buske som skovfyr, lind, fuglekirsebær, hvidtjørn og slåen for at understøtte biodiversiteten yderligere. Enkelte store graner vil blive bevaret for at lave dem om til træruiner.

Denne indsats er et vigtigt skridt i retning af at bevare og forbedre biodiversiteten i vores skove.

Kilde: Vejle Kommune