Borgerne gav deres drømme og ønsker til fremtidens kommune

dato

Mandag aften den 19. februar blev der afholdt borgermøde i Spinderihallerne, hvor omkring 50 borgere deltog for at dele deres visioner for Vejle Kommune fra 2025 til 2037.

Mødet var en del af processen med at udforme Kommuneplanen, der har til formål at skabe de bedste og mest bæredygtige rammer for borgerne.

Borgerne kom med forskellige forslag, herunder behovet for vedvarende energi, modige politikere, og mere natur i byerne. Vedvarende energi blev set som mere end blot en økonomisk løsning, men også som en mulighed for at skabe lokal forankring.

Der blev også udtrykt et ønske om politikere, der tør sige nej til mere nybyggeri, og som værdsætter kulturarv og fællesskaber.

Endelig blev det understreget, at der er behov for mere natur i byerne, da det både kan hjælpe mod oversvømmelser og CO2-udledning, samt skabe merværdi for borgerne. Borgerne opfordres til at deltage i debatten og få deres stemme hørt på Borgerlab.


https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/borgerne-gav-deres-droemme-og-oensker-til-fremtidens-kommune/
Kilde: Vejle Kommune