Børne- og Familieudvalget besøger Lillehammer

dato

Børne- og Familieudvalget i Vejle Kommune har planlagt en studietur til Lillehammer i Norge for at finde inspiration til at håndtere udfordringer inden for børne- og familieområdet.

Lillehammer har opnået bemærkelsesværdige resultater i forhold til trivselsudfordringer og inklusion, som Vejle Kommune ønsker at lære af.

I Danmark er der en stigende andel af børn og unge, der har det svært, og flere end nogensinde er i specialtilbud.

Lillehammer Kommune har derimod formået at vende denne udvikling, med færre børn i specialtilbud og forbedret trivsel og faglige resultater.

Formanden for Børne- og Familieudvalget, Martin Sikær, udtaler, at de håber at blive inspireret af Lillehammers succes med inklusion.

Studieturen vil omfatte dialog med politikere og chefer i Lillehammer Kommune, workshops og besøg i dagtilbud og skoler. Turen er planlagt til oktober og er arrangeret i samarbejde med University College Lillebælt.

Kilde: Vejle Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.