Ændrede busruter skal tiltrække nye passagerer

dato

Teknisk Udvalg i Vejle Kommune har foreslået ændringer i busruterne for at tiltrække flere passagerer og styrke den kollektive trafik.

Ændringerne omfatter 10 busruter, herunder syv bybusser og tre rute 200 busser. Fem ruter foreslås nedlagt. Ændringerne er designet til at forkorte rejsetiden og gøre busserne mere attraktive for passagerer.

Forslaget er sendt i offentlig høring indtil 18. oktober 2023. Formålet er at styrke den kollektive trafik som en del af den grønne omstilling og reducere antallet af biler i byerne.

Endelig beslutning om busruterne vil blive truffet på det sidste møde i Teknisk Udvalg i år.


https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/aendrede-busruter-skal-tiltraekke-nye-passagerer/
Kilde: Vejle Kommune