260 mio. kroner til velfærd, klima og vækst i Vejle Kommune: Se her, hvordan midlerne fordeles

dato

Forligspartierne bag budget 2024 styrker med aftale om en ekstraordinær investering på 260 mio. kroner nye løsninger i folkeskolen, ældreplejen og på området for sårbare voksne.

Aftalen afsætter også penge til investeringer i bygninger, infrastruktur og kommunens klimaindsats. Samtidig styrkes udviklingen af attraktivt studieliv for unge i Vejle, ligesom det fortsatte arbejde med at skabe partnerskab og vækst ved at tiltrække investeringer fra fonde og eksterne samarbejdspartnere sikres.

Det er partierne bag budget 2024 i Vejle Kommune, der har indgået forlig om at bruge 260 mio. kroner ud af de 310 mio. kroner, som Vejle får fra staten i forbindelse med kommunens valg af selvbudgetteringsmodel.

”De ekstraordinære midler giver os mulighed for at følge op med strategiske og nødvendige investeringer i velfærd, klima og vækst. Vi prioriterer børn, unge, sårbare voksne og ældre i en tid, hvor der er pres på velfærdsområderne med stigende udgifter. En tendens vi ser på tværs af landets kommuner. Vi er nødt til at investere i nye løsninger for at skabe grundlaget for fremtidens velfærd,” siger partierne bag forliget og fortsætter:

”Vejle skal fortsat være en attraktiv by at bo i. Med 100 mio. kroner ønsker vi genoprette veje og cykelstier samt vedligeholde og energioptimere dele af kommunens bygninger. Vi har et efterslæb i vedligehold, som vi skal have taget hånd om, men på en måde så det det også medvirker til at gøre kommunen mere klimavenlig.”

”Vi er stolte af, at vi snart kan åbne universitetsuddannelser i Vejle. Sammen med de eksisterende erhvervs- og professionsuddannelser gør det os til en stærk studieby. Men det er nødvendigt, at vi samtidig styrker rammerne for byens studerende, så vi kan tiltrække uddannelsessøgende fra hele landet. Den udvikling skal vi støtte op om,” siger partierne bag forliget.

Også partnerskab og vækst bliver tilgodeset i aftalen.

”Vi er lykkedes med at tiltrække mange investeringer fra fonde og andre eksterne samarbejdspartnere de seneste år. Vi har fået over 100 mio. kroner til projekter som Monumentområdet og ”Hærvejsprojektet”. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat prioriterer at have midler til at medfinansiere eksterne investeringer og indgå partnerskaber, der kan udvikle kommune,” udtaler forligspartierne.

Forligspartierne har fordelt midlerne som følger:

Folkeskolens fremtid: 50 mio. kr.
Folkeskolen har vanskeligere og vanskeligere ved at skabe rammer, der tilgodeser alle børn og unge i almenundervisningen. Forligspartierne er opsatte på at finde løsninger, der gentænker kommunens måde at drive folkeskole på, så flere elever kan lære og trives i fællesskaber i den almene undervisning.

Fremtidens ældrepleje: 50 mio. kr.
Antallet af ældre borgere vokser, samtidig med at hænderne til at levere god og værdig ældrepleje bliver færre. En drifts- og investeringspulje skal være med til at finde nye løsninger ved blandt andet at bruge teknologi og styrke samarbejdet med frivillige og civilsamfund.

Investering til fordel for sårbare voksne: 10 mio. kr.
En drifts- og investeringspulje skal skabe gode løsninger for sårbare voksne.

Bygninger: 50 mio. kr.
Kommunens bygninger har et efterslæb, når det gælder vedligehold. Derfor afsættes en anlægspulje til bygningsvedligehold og energioptimering. Bygningsvedligeholdet er tillige led i at gøre kommunen mere klimavenlig.

Ekstraordinære investeringer infrastruktur/veje og cykelstier: 50 mio. kr.
Der er et ekstraordinært stort behov for vedligehold af veje og cykelstier. Behovet er akut, og forligspartierne ønsker snarest muligt, at den afsatte anlægspulje bruges til nyt slidlag på asfalten på kommunens veje og cykelstier.

Klima og biodiversitet: 20 mio. kr.
Der etableres en investeringspulje på anlæg til klimatiltag og biodiversitet.

Vejle - en attraktiv studieby i vækst: 20 mio. kr.
Den snarlige åbning af universitetsuddannelser styrker Vejles status som studieby. Udviklingens skal understøttes ved at investere i gode rammer for byens studerende. Muligheden for et studenterhus skal i den forbindelse undersøges.

Partnerskab og vækst: Sikring af fremtidige investeringer: 10 mio. kr.
Vejle har de seneste år haft succes med at tiltrække investeringer fra fonde og eksterne partnere til blandt andet Hærvejsprojektet, Stormbeskyttelse og Monumentområdet. En fondspulje skal sikre, at der er midler til at medfinansiere eksterne investeringer og indgå partnerskaber.

Forligspartierne bag budgettet er Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne.


https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/260-mio-kroner-til-velfaerd-klima-og-vaekst-i-vejle-kommune/
Kilde: Vejle Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.