Kirkesanger

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Egtved kirke søger kirkesanger

Stillingen som kirkesanger ved Egtved kirke er ledig pr. 1. juni 2024. Stillingen er normeret til en gennemsnitlig arbejdstid på 10 timer pr. uge.

Kirkesangeren varetager følgende opgaver

 • synger ved gudstjenester og kirkelige handlinger – og beder ind- og udgangsbøn
 • synger ved månedlige plejehjemsgudstjenester
 • synger ved morgenandagter 6 gange årligt
 • synger ved fyraftenssang 6 gange årligt
 • synger ved dåbslørdage 3 gange årligt
 • synger lejlighedsvis ved arrangementer i Kirkehuset

Egtved sogn er kendetegnet ved god opbakning til aktiviteter i kirken og i Kirkehuset, og vi lægger stor vægt på et godt samarbejde mellem alle kirkens og kirkegårdens ansatte og menighedsrådet ved Egtved kirke.

Vores nye kirkesanger

 • har en god sangstemme
 • er engageret, loyal og fleksibel, og har lyst til samarbejde med organist og præster
 • har erfaring med eller er positivt indstillet overfor gudstjenester og kirkelige handlinger
 • er fortrolig med eller indstillet på at lære liturgien og sangens betydning for kirkelivet
 • kan synge ved kirkelige handlinger på hverdage
 • har situationsfornemmelse og forståelse for egen rolle i arbejdet
 • planlægger turnus, ferie og fridage sammen med kirkesangervikaren

Ved gudstjenesterne og de kirkelige handlinger synger vi efter Den danske Salmebog og tillægget 100 salmer. Ved andre arrangementer er det ofte Højskolesangbogen, der er i brug.

Vil du vide lidt om Egtved kirke og sogn, kan du finde nyttige oplysninger på kirkens hjemmeside www.egtvedkirke.dk , og du er velkommen til at kontakte sognepræst Stig Skat Andersen tlf. 75 55 13 40 og menighedsrådets formand Hans Peter Jørgensen tlf. 40 81 23 32, hvis du er interesseret i stillingen.

Ansøgning med evt. bilag sendes på mail til 7925fortrolig@sogn.dk

eller til Egtved Menighedsråd, Kirkegårdskontoret, Fyrre Allé 2, 6040 Egtved, mærket "Kirkesanger".

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 22. april 2024 kl. 12.00, og samtaler og sangprøve finder sted torsdag den 25. april 2024 fra kl. 16.00.

Til indkomne ansøgninger indhentes referencer. Efter ansættelsen vil der være en prøvetid jfr. gældende regler, og der vil blive indhentet straffe- og børneattest.

Ansættelse sker ved Egtved Menighedsråd.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og C010 og Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og C010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på: www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen aftales inden for intervallet 296.266,00 kr. - 433.004,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.863,00 kr.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner) pr. år.                                                                          Løn, rådighedstillæg samt OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk (10/37).

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vejle Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Egtved Kirke, Fyrre Allé, 6040 Egtved

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6022773

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet